top of page

OM OSS

Nordicap Corporate Finance är en oberoende finansiell rådgivare till små och medelstora bolag oavsett bransch, finansieringsbehov eller utvecklingsfas.

Nordicap Corporate Finance rådgivning bygger på såväl mångårig erfarenhet av kapitaltransaktioner som nära och djupa relationer med professionella samarbetspartner.

Med denna kombination av erfarenhet och helhetslösningar arbetar vi nära våra kunder, noterade som onoterade, för att med hög servicegrad lösa finansiella behov.

Nordicap är ett ankutet ombud till Aqurat Fondkommission AB. Aqurat Fondkommission är Sveriges största oberoende emissionsinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn. Aqurat Fondkommissions förköpsinformation.

Läs vår integritetspolicy här.

OM OSS

Nordicap Corporate Finance är en oberoende finansiell rådgivare till små och medelstora bolag oavsett bransch, finansieringsbehov eller utvecklingsfas.

Nordicap Corporate Finance rådgivning bygger på såväl mångårig erfarenhet av kapitaltransaktioner som nära och djupa relationer med professionella samarbetspartner.

Med denna kombination av erfarenhet och helhetslösningar arbetar vi nära våra kunder, noterade som onoterade, för att med hög servicegrad lösa finansiella behov.

Nordicap är ett ankutet ombud till Aqurat Fondkommission AB. Aqurat Fondkommission är Sveriges största oberoende emissionsinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn. Aqurat Fondkommissions förköpsinformation.

Läs vår integritetspolicy här.

TJÄNSTER

Transaktioner

 IPO -17.25 MSEK

Fastighetsfinansiering 30 MSEK

 Riktademission 6.25 MSEK

RanLOS-Sub-6-GHz-test-system.jpg
99e66741-bde9-453d-935b-a2bdf97be9d7.png
modeller

VISION

Vår vision är att skapa aktieägarvärde och transaktionsvärde enligt marknadens förutsättningar. Genom ett kundorienterat fokus är vår målsättning att erbjuda er professionell service för att skapa förutsättningarna att genomföra er tillväxtresa.

AKTIEÄGARVÄRDE

Genom strategiska övervägande skapar Nordicap förutsättningarna att uppnå ett långsiktigt aktieägarvärde

TRANSAKTIONSVÄRDE

Nordicap bistår att taktiskt koordinerar er transaktion i syfte att optimera nytta och verkan

KUNDORIENTERADE

Nordicap analyserar era specifika behov och önskemål för att anpassa dessa till gällande marknadsförutsättningar

SERVICE

Genom professionellt bemötande och hög servicegrad önskar Nordicap erbjuda er bästa tänkbara rådgivning

MARKNADSMÄSSIG

Genom nära kontakt med marknaden ger Nordicap er de mest gynnsamma förutsättningarna för en framgångsrik transaktion

LÅNGSIKTIGHET

Nordicap etablerar långsiktiga relationer och hjälper er genom bolagets alla faser

TJÄNSTER

Nordicap Corporate Finance erbjuder en komplett finansiell rådgivning oavsett vilken utvecklingsfas våra kunder befinner sig i. Vi har lång erfarenhet av kapitalanskaffningar i samband med börs- eller marknadsplatsintroduktioner, företrädesemissioner, private placements men även många andra aktierelaterade transaktioner. Utöver nedanstående tjänster erbjuder även Nordicap rådgivning gällande optionsprogram, brygglån och garantikonsortium. 

Byggnadsfasad

Företrädesemission

Läs mer!

Nordicap Corporate Finance projektleder hela processen vid genomförande av förträdesemission, allt från upprättande av informationsmaterial i form av Prospekt eller memorandum, upprättande av teckningsförbindelser och garantikonsortium, marknadsföringskampanjer, till vederbörlig kontakt med  börs eller marknadsplats.  

 

Om förutsättningar finns uppskattas genomförandeprocessen ta ca 6-12 veckor.

Walking on Tiles

IPO

Läs mer!

Att ett bolag går från att vara privatägt till att notera sig betyder förenklat att aktier i bolaget först erbjuds till allmänheten för att därefter notera bolagets aktier på en börs eller marknadsplats. Detta kallas för en börsintroduktion eller på engelska för Initial Public Offering och förkortas IPO. 

 

Nordicap Corporate Finance hjälper och projektleder ert bolag genom hela IPO processen, allt från det initiala mötet med börs eller marknadsplats, produktion av informationsmaterial, genomförandet av en lyckad kapitalanskaffning till att slutligen ringa i börsklockan. 

färgglada böcker

Riktad emission

Läs mer!

En riktad emission innebär att man genomför en emission av aktier som är riktad till en specifik investerare eller investerargrupp. Riktade emissioner genomförs för att underlätta bolagens kapitalförsörjning och det finns flera fördelar med riktade emissioner där de främsta argumenten är att det är enkelt att genomföra och processen är mycket kort. 

 

Nordicap Corporate Finance kan till bolag med rätt förutsättningar med sitt omfattande nätverk erbjuda en snabb och smidig transaktion. 

dator tangentbord

Private placement

Läs mer!

För kapitalanskaffningar till icke noterade bolag har Nordicap Corporate Finance ett brett investerarnätverk. Vi hjälper ert bolag få in rätt typ av investerare specifikt anpassad till ert behov och bransch. Privat Placement emissioner kan riktas till maximalt 200 personer. 
 

Om förutsättningar finns uppskattas genomförandeprocessen ta ca 6-12 veckor.

TJÄNSTER
VISION
KONTAKT

KONTAKT

Mattias Larsson

VD

Fil. kand från Lunds Universitet med +25 års erfarenhet av investment banking, corporate finance och kapitalförvaltning från såväl internationella som svenska organisationer. Innehar Swedsec-licens 

Tel: +46(0)70-486 20 47

ml@nordicap.se

  • LinkedIn

Johan Mjöberg

PROJEKTLEDARE

Fil. mag från Stockholms Universitet, har under mer än 20 år arbetat med kapitalanskaffningar och emissioner i olika roller på Carnegie Investment Bank, Aktieinvest FK, Aqurat Fondkommission och Sciety AB. Innehar Swedsec-licens.

Tel: +46(0)70-957 10 90

jm@nordicap.se

  • LinkedIn
Jakob.png

Jakob Gregorius

PROJEKTLEDARE

Tekn. kand Affärsutveckling och Entreprenörskap inom samhällsbyggnadsteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Innehar Swedec-specialistlicens.

Tel: +46(0)73-757 49 41

jg@nordicap.se

  • LinkedIn

Markus Gedda

PARTNER

B.Sc Industriell Ekonomi och Management inom IT från Chalmers Tekniska Högskola. Styrelseledamot Unga Aktiesparare Göteborg Syd och har podcasten "Nånting om aktier". Innehar Swedsec-specialistlicens

Tel: +46(0)73-444 85 25

mg@nordicap.se

  • LinkedIn
  • Spotify Social Ikon
  • Twitter
IMG_3880_edited_edited_edited.jpg

Christopher Lüscher

REPRESENTANT DANMARK

Ph.D. in applied physics and engineering from the Technical university of Denmark. Part of the team that established DTU Skylab. With more than a decade of start-up experience. 

Tel: +45(0)70-957 10 90

cl@nordicap.se

  • LinkedIn
KARRIÄR

KARRIÄR

Är du intresserad av oss? Vi är intresserade av dig! Senior som junior, kontakta oss så utforskar vi möjligheten av att göra affärer ihop. Se aktuella tjänster nedan.

Projektledare

Här söker vi primärt erfarna medarbetar med såväl egna investerar kontakter som egna kundbolag. Det spelar ingen roll var i Sverige du befinner dig. Arbetsform kan vara som anställd men vi erbjuder även ett förmånligt konsultupplägg för den som känner att det passar bättre. 

Wave

Nyfiken på våra affärer?
Bli en del av Nordicap Investment Community

Fyll i formuläret för att bli en del av vårt slutna investerarnätverk där du har möjlighet att ta emot investeringsmöjligheter i både onoterade och noterade bolag.

Som en del i nätverket får du även chansen att direkt ta del av våra transaktioner. 

Specificera gärna dina önskemål så som bransch, region och storlek på investering. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt. 

INVEST
bottom of page